Thinking to Deposit into your wallet?

हाम्रो System up-gradation का कारण ले In-app deposit मा समस्या आएको हुनाले हजुर हरुलाई केहि समय को लागि तल दिएको QR Integration प्रयोग गरि वा हाम्रो official Facebook page मा message गरि आफुले रुचाएको Credit points deposit गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने जानकारी प्रदान गर्दछौ।

हामी Team11 सम्पूर्ण प्रयोगकर्ता हरु माझ मा आइपरेको समस्या लागि क्षमाप्रार्थी छौ र छिटो भन्दा छिटो In -app मै deposit गर्ने मिलाउने छौ।

Keep in your minds

  1. Please contact our official Facebook page Team11 for finalizing your deposited credit points.
  2. Make sure You take the screenshot of your transaction made and forward it in our official Facebook page.
  3. Don’t Forget to check the name of our company “Fantasy Games Pvt.Ltd” while initiating your transaction.
  4. For any confusion and queries feel free to text us in our official Facebook page : https://www.facebook.com/team11.nepal